Nie bądź obojętny Pomóż nam pomagać innym, przekaż swoje 1,5%
KRS 0000125956
Przekaż swoje 1,5% KRS 0000125956

Stowarzyszenie Ośrodek Integracji Społecznej zostało założone w sierpniu 2002 r. Jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, powołaną przez grupę zaangażowanych społecznie ludzi, pochodzących z różnych środowisk i organizacji. Naszym celem jest szeroko pojęta integracja ludzi dobrej woli i chętnych do niesienia pomocy. Stowarzyszenie, dzięki wsparciu ośrodków samorządowych oraz ludzi dobrej woli, prowadzi Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, świetlicę socjoterapeutyczną.

Ośrodek Integracji Społecznej
w Zielonej Górze, ul. Prosta 47a

KRS 0000125956

JAK PRZEKAZAĆ 1,5% PODATKU?

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 37, 38) należy wpisać:

·        ryczałtowcy – PIT 28 (w części M i N),

·        przedsiębiorcy – PIT 36 (w części R i S),

·        pracownicy – PIT 37 (w części J i K),

·        gracze giełdowi – PIT 38 (w części H i I),

·        osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39 (w części H i I)