Nie bądź obojętny Pomóż nam pomagać innym, przekaż swoje 1,5%
KRS 0000125956
Przekaż swoje 1,5% KRS 0000125956
O placówce

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Głównym celem placówki jest polepszenie wyników w nauce oraz zmniejszenie fobii szkolnej, podnoszenie poczucia własnej sprawczości, wyrównywania braków szkolnych. Świetlica przeznaczona jest dla 15 podopiecznych w wieku 7-18 lat. 

W planie dnia uwzględniony jest czas odrabiania lekcji, a także dodatkowych zajęć z wychowawcami. Odbywają się m. in. zajęcia relaksacyjne, specjalistyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia profilaktyczne, zajęcia sportowe, gry i zabawy. Głównym celem jest opieka nad dziećmi w czasie wolnym, zapewnianie aktywnego spędzania czasu wolnego, stwarzanie sytuacji umożliwiających podnoszenie poziomu wiary we własne siły i moc sprawczą, rozwijanie zainteresowań, poszukiwania dróg realizacji, pomoc w nauce, rozwijanie poczucia własnej wartości i odpowiedniej samooceny, wytworzenie atmosfery akceptacji i zrozumienia ułatwiającej pokonywanie własnych trudności i barier w bezpiecznych warunkach oraz uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami.

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego, prowadzona przez Stowarzyszenie Ośrodek Integracji Społecznej, współfinansowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielone Górze zaprasza do zapisów.

Naszymi głównymi celami jest:

- wyrównywanie szans edukacyjnych,
- stworzenie warunków do rozwijania własnych talentów i odkrywania własnej twórczości poprzez różnorodne zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne,
- zapewnianie aktywnego spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie zainteresowań, poszukiwania dróg realizacji,
- specjalistyczna opieka i pomoc dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
- zapewnienie posiłku, zapewnienie atmosfery życzliwości i bezpieczeństwa, wytworzenie atmosfery akceptacji i zrozumienia, ułatwiającej pokonywanie własnych trudności i  barier w bezpiecznych warunkach, 
- nauka wzajemnego wsparcia w trudnych sytuacjach,
- uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami,
- uczenie tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych;
- uczenie się rozporządzania własnym czasem wolnym.

Zajęcia odbywające się w czasie roku szkolnego w placówce :

- zajęcia terapeutyczne;
- zajęcia profilaktyczne;
- zajęcia z edukacji artystycznej;
- zajęcia sportowe;
- zajęcia filmowe;
- zajęcia kulinarne;
- zajęcia indywidualne i grupowe.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym.